چالش اول مستقیما توسط پلتفرم های B2B حل می شود اما چالش دوم عموما پابرجا است. اما برای حل چالش دوم، نمانیدگی تریدکی در ایران با تشکیل تیم مشاوران و افراد مجرب در حوزه بازرگانی و تبادلات مالی، مشاوره و خدمات لازم جهت ارسال سفارشات به خارج از کشور و همچنین نقد کردن درآمد های ارزی و انتقال آن به داخل کشور را به اعضای ایرانی که از طریق نماینده ایران اقدام به خرید عضویت در سایت TradeKey کرده اند، ارایه می کند.